NB! - Україна Incognita

NB!

Деякі християнські конфесії й у наші дні використовують церковнослов’янську мову у богослужінні. Такий стан речей, на наш погляд, не відповідає духові кирило-мефодіївської традиції — адже слов’янська писемність була створена, щоб дати змогу новонаверненим слов’янам звертатися до Бога зрозумілою мовою.
Безперервну традицію писемності у слов’ян було започатковано наприкінці IX ст. Нам відомі імена творців азбуки та перших перекладів богослужбових книг — це брати-просвітителі Кирило та Мефодій. Саме їм доручив візантійський імператор Михайло III вирушити до Великої Моравії, відгукнувшись на прохання князя Ростислава надіслати «навчителя, який би пояснив мовою нашою християнську віру...». Старослов’янська мова створювалася передусім як надетнічна мова релігійної проповіді й поширювалася спершу серед західних, а згодом південних та східних слов’ян.
Щоденник Димитрова — це надзвичайно цікавий історичний документ, який, попри політичні вподобання його автора, зафіксував чимало злочинів радянського керівництва і чимало свідчень його некомпетентності
Важливим культурним чинником у Середні віки для слов’янських народів, які прийняли православ’я, а також предків румунів і молдаван була старослов’янська мова, котра спочатку внормовувалася в Болгарії. Цією мовою здійснювалася культурна комунікація в православному слов’янському світі. Тоді вона відігравала приблизно таку роль, як латинська мова в католицьких країнах Європи. Нею перекладалися класичні тексти переважно з грецької мови, а також писалися оригінальні праці. Ці твори не були надбанням лише одного православного народу. Зроблені у ІХ—Х стст. на території Великої Моравії та Болгарії переклади релігійних текстів, а також написані оригінальні твори знайшли поширення в Київській Русі та в інших православних країнах Східної Європи.
Історія Великої Булгарії коротка — всього чверть століття. Хоч перед смертю хан Кубрат заповів синам триматися разом, аби зберегти державу, Велика Булгарія невдовзі розпалася на три частини, що їх очолили сини Кубрата, і стала легкою здобиччю хозарів, яких, окрім території, цікавило ще й населення — самі булгари. Старший син Кубрата Батбаян/Баян, якому належала східна частина батьківщини, скорився каганату й платив хозарам данину.
Незважаючи на так зване велике переселення народів, що припало на середину І тис. н.е. і яке супроводжувалося навалою кочових племен зі Сходу та руйнуванням існуючих культурних осередків у Європі, на українських землях все ж збереглися деякі міста-держави, засновані стародавніми греками. Зокрема це стосується Херсонеса, а також міст Боспорського царства. Всі вони і в плані економічному, і в плані культурному були пов’язані зі Східною Римською імперією (Візантією), яка стала державою, де домінував грецький етнос. Тому зміни, що відбувалися у Візантії, так чи інакше знаходили відгук у Північному Причорномор’ї.
Постать Яна Генрика Юзевського мало знана в Україні. Хоч народився він у Києві (6 серпня 1892 року) і віддано працював на справу польсько-українського порозуміння, досі в українській столиці немає вулиці, названої на його честь. За свою компромісну позицію мав чимало ворогів: радянські агенти безуспішно намагалися вбити його у 1932 році, українські націоналісти – 1934, польські націоналісти – 1942, а комуністи – у 1943. Навесні 1953 року він все ж потрапив до рук спецслужб польської «народної демократії».
З громадянською війною в Іспанії пов’язана одна широко поширена помилка. Вважається, що заколот націоналістів почався з передачі радіо Сеути кодової фрази: «Над усією Іспанією безхмарне (чисте) небо». Проте її в архівах радіостанції не знайдено. Більше того, не існує єдиної версії цієї фрази іспанською мовою. Проте вона стала прозивною, як сигнал до чогось антиурядового.
Порушуючи проблему найдавнішої доби слов´янських народів, бачимо, що з письмовими засвідченнями їхньої історії найбільше поталанило болгарам: далося взнаки сусідство й досить тісні взаємини цього краю з Римською імперією та Візантією – там писання історії було справою державної ваги.
Як і чому західні інтелектуали ставали заручниками власних ілюзій щодо СРСР, і яке це має значення для України?

   
  • Останні коментарі

    Анна Левчук

    Сергій Грабовський


    Інтелектуальна карта України|Історія і "Я"|Маршрут №1|Сімейний альбом України|Музеї онлайн|Інфографіка|NB!|TOP-книг|Інтелектуальний календар